Formulieren

formulierMEDICIJNEN 
Medicijnen worden in overleg toegediend. Medicijnen moeten voorzien zijn van etiket en bijsluiter. Medicijnen moeten voorzien zijn van naam en recente datum. Tevens dient u een ‘verklaring van medicijn verstrekking’ te ondertekenen.

BUIKSLAPEN
Indien uw kindje (onder de 7 maanden) op de buik slaapt, dient u een ‘verklaring van buikslapen’ te ondertekenen. 

INBAKEREN 
Indien uw kindje ingebakerd slaapt, dient u een ‘verklaring van inbakeren’ te ondertekenen. 

FOTO’S 
Er zullen zeer regelmatig foto’s gemaakt worden van uw kindje en de activiteiten. Dit kan gebruikt worden voor de knutselwerkjes, nieuwsbrief, overdrachtsboekje of website. U tekent een ‘foto verklaring’ als u hiervoor wel of geen toestemming geeft. U kunt in de verklaring aankruisen wat u wel of niet wilt (bijv. wel voor het knutselwerkje maar niet voor de nieuwsbrief).

INTAKE
Intakeformulieren worden met privacy gerespecteerd. Intakeformulieren zijn een lijst met intake
vragen over uw kind en uw wensen. Ook staan hier belangrijke gegevens in zoals bijvoorbeeld de slaap- en eetgewoontes van uw kind, evt. allergieën, speen- of knuffelgebruik en natuurlijk uw adres en telefoonnummers (ook van de achterwacht), zodat u in geval van calamiteiten direct te bereiken bent.