Voordelen van Gastouderopvang

VOORDELEN VAN GASTOUDEROPVANG (Bron : www.mamaenzo.nl)

voordelen 1Gastouderopvang is een unieke vorm van kinderopvang. Het is kleinschalig zodat ieder kind de aandacht en zorg krijgt die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Ieder kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Bovendien is gastouderopvang de voordeligste vorm van kinderopvang. Hieronder vindt u alle voordelen van gastouderopvang overzichtelijk op een rijtje.

 1. Veel persoonlijke aandacht bij de gastouder
  Doordat een gastouder minder kinderen tegelijkertijd opvangt dan een leidster in het kinderdagverblijf heeft zij meer tijd en aandacht voor uw kind. Zo kan de gastouder snel en goed inspelen op de behoeftes, het karakter, de voorkeuren en de unieke talenten van uw kind. Uw gastouder heeft oog voor uw kind als individu en stimuleert zijn eigen inbreng. Op deze manier ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.
 2. Samen spelen en ontdekken in een kleine overzichtelijke groep
  Veel gastouders  vangen kinderen uit meerdere gezinnen op. Zo komt uw kind al vroeg met andere kinderen in contact. De groep is evenwichtig samengesteld en bestaat uit maximaal 6 kinderen. Op deze manier kan uw kind samen met anderen spelen en aan zijn sociale vaardigheden werken, maar verdrinkt het niet in de drukte. Ter vergelijking, op een kinderdagverblijf is de groepsgrootte gemaximeerd op 16 kinderen. Bij de gastouder is ruimte om je even terug te trekken of iets voor jezelf te doen. Gastouders stimuleren samen spelen door op een dag verschillende activiteiten en spelletjes te organiseren die afgestemd zijn op de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen.

 3. Iedere dag hetzelfde gezicht in een huiselijke omgeving
  Een kind kan zich optimaal ontwikkelen in een veilige, rustige omgeving waar het zich thuis voelt. Gastouderopvang vindt plaats bij de gastouder of bij u thuis. Een huiselijke omgeving dus die erg vertrouwd aanvoelt en rust geeft. Niet onbelangrijk als uw kind veel uren doorbrengt op de opvang. Bovendien ziet uw kind iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht van de gastouder. Dit is een wezenlijk verschil met de institutionele opvang van een kinderdagverblijf of BSO waar meerdere leidsters op een groep staan en uw kind iedere dag met andere leidsters van doen heeft.

 4. Kinderopvang in veilige en gezonde woningen
  De woningen waarin gastouders werken zijn veilig en gezond. Het gastouderbureau komt er regelmatig over de vloer om te controleren of de omgeving nog aan de eisen voldoet en is afgestemd op de leeftijd van de kinderen.Het gastouderbureau neemt jaarlijks een Risico-inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Hygiëne af. Dit waarborgt een veilige en vertrouwde opvang voor uw kind.

 5. Een kind is meer op zijn gemak bij de gastouder
  Uit een recente studie van de Universiteit van Leiden blijkt dat kinderen in de gastouderopvang een hogere mate van welbevinden ervaren dan kinderen in het kinderdagverblijf. Dit betekent dat zij zich veiliger en meer ontspannen voelen en meer genieten van de activiteiten waarmee zij bezig zijn. Kinderen in de gastouderopvang voelen zich beter omdat de sensitiviteit van de gastouders hoger is, de geluidsniveaus in de gastouderopvang lager zijn en de groepsgrootte kleiner is dan in het kinderdagverblijf.
 6. Gastouderopvang is professionele kinderopvang
  Gastouders zijn professionele opvoeders. Zij beschikken allemaal over een diploma in de zorg en welzijn of pedagogiek en een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Daarnaast is iedere gastouder in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag, en indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, bezitten alle volwassen huisgenoten er ook één.
 7. Gastouderopvang is voordeliger
  Wanneer u gebruik maakt van geregistreerde gastouderopvang via een gastouderbureau  heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij gastouderopvang hoeft u geen dagdelen af te nemen, maar betaalt u per uur. U betaalt dus alleen de uren die u met uw gastouder afspreekt! Dit kan u als gezin al snel duizenden euro’s per jaar opleveren ten opzichte van de oppas, het kinderdagverblijf of de BSO
  * Ouder en gastouder maken onderling afspraken over het vergoeden van de vakantie- en feestdagen.
 8. Gastouderopvang is flexibele kinderopvang
  U kunt met uw gastouder afspraken maken over de begeleiding en dagindeling van voordelen 2uw kind. Vaak heeft de gastouder de mogelijkheid om in te spelen op uw persoonlijke wensen.  Iets later de kinderen ophalen, af en toe een late vergadering bijwonen en uw kind laten mee-eten met het gastgezin is meestal geen probleem. Veel gastouders bieden zelfs de mogelijkheid om uw kind ook op te vangen indien deze ziek is. Zo hoeft u geen vrije dag op te nemen. Dit alles zorgt voor rust in uw gezin.