Pedagogische visie

Pedagogische visievisie
Homey Kids streeft naar een goede basis tussen ouders/verzorgers. Ik vind het erg belangrijk dat u met een goed gevoel uw kind naar mij toe brengt. Een goed contact tussen u als ouders en mij zorgt voor een goede samenwerking in de opvoeding en zorg. Voordat u uw kind bij mij brengt wil ik u dan ook graag iets vertellen over mijn visie, zodat u weet of ik goed aansluit bij uw kind en uw thuissituatie.

Opvoeden
Opvoeden is kijken en luisteren naar wat kinderen beweegt en bezighoudt. Door hierop in te spelen bied ik een vertrouwde omgeving met ruimte, structuur en mogelijkheden. Zo kan ieder kind op onderzoek uit en de wereld ontdekken. Zo leert een kind uiting geven aan de ervaringen en belevingen die het opdoet. Ik bied een opvoedingsklimaat waarin kinderen hun persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen, zich normen en waarden eigen maken en zich veilig voelen. Hierdoor kunnen kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen, met respect voor zichzelf en anderen, met vertrouwen in eigen kunnen, sociaal vaardig en creatief in uitingen en oplossingen.

Mijn pedagogische visie kan worden samengevat in 4 kernbegrippen:

  • Respectvolle benadering
  • Ruimtelijke benadering
  • Individuele benadering
  • Positieve benadering

Een respectvolle benadering
respectvol opvoedenUw kind wordt met respect benaderd vanuit de belevingswereld van uw kind. Naast individueel contact wordt uw kind begeleid om respectvol om te gaan met andere kinderen, volwassenen, dieren en de natuur. Dit doe ik onder andere door de gevoelens die ik bij kinderen zie te benoemen, naar elkaar te luisteren en het stimuleren elkaar te helpen waar dit kan.

Een ruimtelijk benadering
Ik ga er vanuit dat iedereen ruimte nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ruime speelruimte voor samenspel en voor individueel spel is hierbij essentieel. Speelgoed dat de fantasie prikkelt en dus stimuleert, dat tevens de ruimte biedt om steeds weer een ander spel te kunnen en willen spelen. Ruimte voor uw kind om zich te ontplooien in zijn of haar eigen ontwikkeling, wanneer het er zelf aan toe is.

Een individuele benadering
Elk kind is uniek! Er wordt naar elk kind gekeken en geluisterd naar zijn of haar behoeftes. Er wordt aan uw kind de mogelijkheid geboden om vaardigheden verder te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij de interesses van uw kind. Kinderen maken zelf de keuze waarmee ze spelen of knutselen, het ligt aan de leeftijd of ontwikkeling of ik hierbij help met wat stimulans of dat uw kind het op ‘eigen vermogen’ kan.

Een positieve benadering
Ik bied uw kind vertrouwen in zichzelf, de andere kinderen en de omgeving. Door positief te begeleiden, leert uw kind dat het niet erg is om een keer te vallen of iets nog een keer te moeten proberen voordat het lukt. Door uw kind te stimuleren om zelf oplossingen te zoeken voor problemen of vragen, leert uw kind dat hij of zij al veel zelf kan, dan wordt uw kind extra trots als het toch gelukt is. Op deze manier ga ik niet alleen met uw kind om maar ook met en naar elkaar. Kinderen leren immers ook door te kijken wat anderen doen, het welbekende; ‘ voorbeeld doet volgen ’. Ik benoem het positieve gedrag van uw kind uitbundig en negeer (zolang dit pedagogisch verantwoord is) het minder goede gedrag van uw kind.

Oog voor het individu en daarmee zijn persoonlijke ontwikkeling
Zoals ik al beschreven heb; ieder kind heeft zijn eigen karakter en daarmee zijn eigen behoeften. Hier probeer ik zo veel mogelijk rekening mee te houden. Het is hiervoor belangrijk dat ik uw kind goed leer kennen. Dit kan door zo veel mogelijk tijd met uw kind door te brengen, met het kind in contact gaan, door veel met de kinderen te spelen, goed te observeren en dus bewust kijken naar uw kind en gesprekjes aan te knopen; wat vindt het kind leuk en wat niet, wat vindt het prettig, waar liggen interesses, wat kan het goed, etc.

Daarnaast vind ik het heel belangrijk om met u als ouder in gesprek te zijn en blijven. U kent uw kind immers natuurlijk het allerbeste.

Ik kijk niet alleen naar wat goed is op de korte termijn, maar ik heb ook oog wat voor het kind goed is op lange termijn en handel daar ook naar ( indien noodzakelijk is, in overleg met u al ouders/verzorgers). U kunt dit zien als duurzaam ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan kan zijn: een kind kent nu nog niet bewust de begrippen ‘dank u wel’ en ‘alstublieft’. Ik vind het belangrijk dit de kinderen wel al op jonge leeftijd aan te leren, omdat dit op latere leeftijd vaak wel verwacht wordt.