Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die u maakt voor kinderopvang. Of u deze toeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u en uw partner werken.  U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik? gezin
De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u werkt. De hoogte hangt ook af van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren opvang en de uurprijs. Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken. U kunt dan zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Maximale uurprijs en aantal uren kinderopvang
U krijgt kinderopvangtoeslag voor per maand voor maximaal 240 uur. De kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximale uurtarief. Is uw kinderopvang duurder? Dan krijgt u over het deel boven het maximumtarief geen toeslag.

Aantal gewerkte uren bepaalt kinderopvangtoeslag
Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt:

  • Gaan uw kinderen nog niet naar school?
    Dan heeft u recht op 140% van die gewerkte uren.
  • Gaan uw kinderen wel naar school?
    Dan maken zij minder uren gebruik van kinderopvang.
  • U heeft recht op 70% van die gewerkte uren.  

uitrekenen
Uitrekenen kinderopvangtoeslag
Voor het uitrekenen va de kindertoeslag kunt u terecht op:
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen